Tekirdağ İl Pandemi Kurulu, Yeni Kısıtlamaları Duyurdu
reklam
13 Nisan 2021
Tekirdağ İl Pandemi Kurulu, Yeni Kısıtlamaları Duyurdu

Tekirdağ İl Pandemi Kurulu, Yeni Kısıtlamaları Duyurdu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Başkanlığı’nda toplanan İl Pandemi Kurulu, 29 Mart 2021 Pazartesi günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda il genelinde uygulanacak esaslara ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda;

1.Yeni bir karar alınıncaya kadar Tekirdağ İlimiz çok yüksek risk grubu kapsamına girmiştir.

2.İçişleri Bakanlığı’nın 3514 sayılı Genelgesi ve İl Pandemi Kurulu’nun 141 Nolu Kararı ile risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Tekirdağ İlimizde, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecektir. Hafta sonlarında, çok yüksek risk grubunda yer alan ilimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacaktır. Belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığı 20076 sayılı Genelgesi ve İl Pandemi Kurulu’nun 123 Nolu Kararı ile belirlenen ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde’ yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dâhil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.

3.Tekirdağ İlimizde yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekânda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceklerdir. Ancak bu işyerlerinde aynı masada; en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecektir. Yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.

4.Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurulları (tüzüklerinde toplanma yeter sayısı aksine hüküm bulunmaması halinde) dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olacağı her türlü etkinlikler ilimizde 150 kişiyle sınırlandırılacaktır.

5.Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlere İçişleri Bakanlığı’nın 3514 sayılı Genelgesi ve İl Pandemi Kurulu’nun 141 Nolu Kararı ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilecektir. Ancak ilimizde bu hafta sonu (03-04 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikâh veya nikâh merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacaktır.

6.Tekirdağ İlimizde girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.00-19.00 saatleri arası faaliyette bulunabilecektir.

7.İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerlerin ilimizdeki faaliyetleri durdurulacaktır.

8.Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

9.Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etkendir. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nın 3695 sayılı Genelgesi ve İl Pandemi Kurulu’nun 151 Nolu Kararı ile temel esasları belirlenen ‘Dinamik Denetim Sürecinin’ uygulanmasına kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesi sağlanacaktır. (Ek-1)

10.İçişleri Bakanlığı’nın 3135 sayılı Genelgesi ve 136 Nolu İl Pandemi Kurulu Kararı’na istinaden 01 Nisan 2021 tarihine kadar faaliyetleri durdurulan sinema salonlarının, faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilecektir.

Bu doğrultuda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde alınan kararlar 30.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilecektir. Alınan karar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine; Hıfzıssıhha Kurulları’nca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. İşbu karar oy birliği ile alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.
Editör : Tuğberk Erdem
635 Okunma
KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu