Murat Sevgi - Enerji Verimliliği Semineri

Murat Sevgi

Enerji Verimliliği Semineri

Murat Sevgi

Enerji verimliliği deyince Enerji Bakanlığı’nın ENVER projesini söylemeden olmaz. Bu projenin Internet içeriği birçok soruya cevap verecek kapasitede:

Niçin enerjiyi verimli kullanmalıyız?

Enerjinin fazla kullanılması sonucunda;

1-Doğal kaynaklar hızla tükeniyor

2-Çevre kirleniyor

3-Enerji için yüksek miktarda para ödüyoruz.

Ekonomik üretim ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyileştiren enerjinin kullanımından vazgeçemeyeceğimize göre

Enerjiyi verimli kullanalım

Dünyada enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiş olacağı tahmin edilmektedir. Fosil kaynaklar, sadece yakıt olarak değil aynı zamanda başta ilaç olmak üzere kimya sektöründe pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu yönü ile de korunması en azından tüketiminin azaltılması önemlidir.

Kömür veya petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu, daima CO2 oluşur. Yapılan ölçümler milyonlarca yıldır 180-280 ppm arasında değişen CO2 seviyesinin günümüzde 360 ppm seviyesine çıktığını göstermektedir. Karbondioksit diğer sera gazlarına göre % 55’lik bir oranla, doğal sıcaklık dengelerinin bozulmasında en büyük etkiyi yaparak Küresel Isınma’ya neden olmaktadır.

Küresel Isınma’nın oluşumunda Sera Etkisi’nin rolü büyüktür. “Sera Etkisi”ni, güneşten gelen kısa-dalga ışınlarının geçmesine izin veren gaz tabakasının, dünya üzerinden yansıyan uzun-dalga ışınlarının büyük bir kısmını tutması sonucu meydana gelen atmosferik dengesizlik olarak kısaca açıklayabiliriz.

Atmosfere atılan diğer sera gazları ise CO, SO2, NOx gibi zehirli gazlar ve radyoaktif maddelerdir. Termik santrallerde, sanayide ve binalarda yakıt olarak kömür kullanıldığında, bu kirlilik etmenlerinin yanı sıra kül de açığa çıkar. Kül cıva, kurşun, arsenik ve kadmiyum içermesi nedeniyle yüksek oranda kirletici etkiye sahiptir.

Fosil yakıtların bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi durumunda, aşırı kuraklık, deniz seviyesinde yükselme sonucu su baskınları, fırtınalar ve ultraviyolenin artması gibi küresel değişmeler sonucu, doğanın ekolojik dengesinin bozulması kaçınılmazdır.

1970'li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında enerji konusuna ilgi artmış ve enerji tasarrufu konusu gündeme gelmiştir.

Enerji tasarrufu yapmak aile bütçesi için önemlidir. Enerjiyi verimli kullanırsak faturalara daha az para öderiz. Enerji tasarrufu devlet bütçesi için de çok önemlidir. Kullandığımız enerjinin yaklaşık % 60’ını başka ülkelerden alıyoruz ve ödemeyi döviz olarak yapıyoruz.

Çorlu Kent Konseyi Enerji Verimliliği Semineri

Bir yılı aşkın süredir Çevre ve Sağlık Komisyonu’nda görev yaptığım, Çorlu Kent Konseyi olarak çevre konusunda yöremizde yaşanan sorunlara duyarlılık göstermeye çalışıyoruz. Bu duyarlılık sadece yöresel değil tüm ülkeyi -hatta dünyayı- kapsayan etkileri ile de devam ediyor. İşte, enerji verimliliği bu tür konulardan biri… Enerji verimliğinin günlük hayattan sanayi kuruluşlarındaki süreçlerine kadar; evlerimizde, yazlıklarda, yolda, çiftlikte, tarlada, yolda yaşanacak topyekûn bir tutumluluk halini gerektirdiğini biliyoruz. Bu bilinci oluşturmak için çeşitli kurumlar, dönem-dönem, eğitici faaliyetler düzenliyor… Bu tür seminer ve toplantılara katılmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum.

26 Eylül 2012 Çarşamba günü, Saat 16.00’da, Çorlu’da Memduh Şevket Esendal Salonu’nda Enerji Verimliliği ile ilgili bir toplantımız daha oldu!

Çorlu Kent Konseyi tarafından toplantıda; enerji verimliği ile ilgili pratik yöntemler, uygulamalar üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca sponsorumuz izleyicilere; ısı yalıtımı ilgili olarak Capatect Sistem Çözümleri ile yapılabilecek enerji verimliliği uygulamaları ilgili bilgi aktardı.

KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu