Notice (8): Undefined index:  [APP/models/survey.php, line 42]
Notice (8): Undefined index: Oy Kullanan [APP/models/survey.php, line 42]
Warning (2): ini_set() [function.ini-set]: Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 535]
Warning (2): ini_set() [function.ini-set]: Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 536]
Warning (2): ini_set() [function.ini-set]: Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 537]
Warning (2): ini_set() [function.ini-set]: Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 538]
Mehmet Ali Esmer - Be Hey Tmmob!

Mehmet Ali Esmer

Be Hey Tmmob!

Mehmet Ali Esmer

Sevgili meslektaşlarım,  gözümüz aydın! Yeni çıkacak olan yasa son noktayı da koymak üzere. Nasıl mı? Pek tabii ki Torba Yasa özelliğini taşıyan bir “Yapı Denetimi Kanun Tasarısı” ile...

15 Aralık 2012 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin eleştirel mahiyette hazırlamış olduğu açıklama metnine bir göz atarsak, yasa taslağının; İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti, Belediye Gelirleri Kanunu, Kıyı Kanunu, İskân Kanunu, Mera Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetler Tarifesi Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, TMMOB Kanunu gibi birçok hususta 644 sayılı KHK’de köklü değişiklikler öngördüğünü anlatmaktadır.

Şimdi benim hayrete düştüğüm nokta, meslek onurunu ve mesleğimizi ayaklar altına alan son yasa taslağının, bağıra bağıra on yıldır alenen “Geliyorum!” demesine rağmen, bu tehlikeyi TMMOB’un ve alt birimlerinin daha yeni fark ediyor olmasıdır. Daha şimdiden kulağıma gelen itiraz seslerini duyar gibi oluyorum, lakin görünen köy de ortada. Söz konusu yasa taslağını eleştiri metninde:

“TMMOB yapılanması, bu haliyle ortadan kaldırılıyor. Bakanlığın Genel Müdürlüğü gibi çalışacak yandaş örgütler yaratılması hedefleniyor. Toplum yararı çalışmalar, rafa kaldırılıyor. Odalar; piyasalaştırılıyor, özelleştiriliyor ve vesayet altına alınıyor. Odalar üzerinde, kesin ve mutlak denetim kurulmaya çalışılıyor… Eseri üreten mimarın, sonrasında eseri üzerindeki söz hakkı ortadan kaldırılıyor. Ne için? Kentleri ve ülke topraklarını yağmalamak, totaliter bir rejim kurmak, yaşam alanlarımızı muhafazakârlaştırmak için…’’ vs. vs.

Gayet doğal olarak bu eleştirilere katılmamak mümkün değil. Ancak bir eleştiri de benden… Kime mi, kendimize tabii ki… Yani TMMOB’a. Şöyle ki:

•Belirtilen zaman zarfı içinde ihale yasalarıyla mimar ve mühendislerin proje ve inşaatlarda üstlendikleri etkin roller azaltılarak sadece formalite kapsamındaki imza seviyelerine çekildi. (Odalardan ses yok!)

•Odaların meslektaşlar arası haksız rekabeti önleyebilecek gerçek vize denetimleri; önce yörüngesinden çıkarıldı, sonra da muhatap kurumlarca sessiz sedasız ortadan kaldırdı. (Odalardan ses yok!)

•Son senelerde proje çizimlerinde teknik ressamlar da dâhil olmak üzere ilgili projeye imza atma yetkisi olmayan kişilerce çizimler yapılması, fiyatlandırma yapılması, bunların üç kuruş karşılığı meslektaşlarımıza imzalatılması konuları hızlı bir tırmanışa geçti. (Odalardan ses yok!)

•Meslektaşlar, kazanmadıkları bedellerin her geçen gün ağırlaştırılan vergilerini ödemek zorunda bırakılarak belleri büküldü. (Odalardan ses yok!)

•Meslek icraatında meslektaşlar, dış odakların tuzağına çekilerek aralarında haksız rekabete sürüklendi ve meslek onuru ikinci plana itilerek, maddi hırslarla kişiler ön plana taşındı. Meslekte olması gereken nizam ve dayanışma yerine, kaos ve meslektaşlar arası düşmanlık yaratıldı. (Odalardan ses yok!)

•Son yıllarda tüm dünyanın özel okulları kapatarak devlet okullarına dönmeye başladıkları dönemde, ülkemizde tam tersine hızla paralı özel okullar açıldı. Bu okulların içinde yer alan mimarlık ve mühendislikle ilgili bölümlerin ihtiyaçtan çok ama çok fazla mezun vermesi, mevcut olan bu okulların da eğitim kalitelerinin bir hayli aşağıya çekilmesine ve piyasada bir yığın yetersiz ve işsiz meslektaşın yer almasına neden oldu. Böylece mesleğin altı boşaltıldı. Dış mihraklı güçlerin bilinçli dayatması ile ortaya çıkan bu tablo, daha önce batı dünyasına kafa tutan ülkemiz mimarlık ve mühendisliğinin, ayaklar altına serilmesine neden oldu. (Odalardan yine ses yok!)

•Şimdi TMMOB’u etkisizleştirecek “Torba Yasa” özelliğini taşıyan “Yapı Denetimi Kanun Tasarısı” gündemde ve nihayet TMMOB’a bağlı Odalar ses çıkarıyor. (Eh ne de olsa zülfü yâre dokundu!)

Ey TMMOB ve ona bağlı birimlerin yöneticileri!...

Ülkemiz sorunlarına duyarlı bir STK bilincinde olması gereken sizleri, bizler Türk Halkı olarak; 19 Mayıs’ta İstiklal Caddesi’nde, 29 Ekim’de Ankara 1’nci Meclis önünde, 10 Kasım’da Anıtkabir’de, 13 Aralık’ta Silivri önündeki meydanda aradık. Lakin acı ama gerçek, sizleri olmanız gereken yerde göremedik.

Evet, şimdi “TMMOB elden gidiyor!” diye feryat edip yardım bekliyorsunuz. Kimden destek bekliyorsunuz? Meydanlarda yanında yer almadığınız halktan mı, yoksa kendinizi aristokratlaştırarak kaderine terk ettiğiniz üyelerinizden mi? Aslında siz çoktan Meslek Odalarımızı burada sıralayamayacağım kadar uzun nedenler ve yanlış uygulamalar sonucu etkisizleştirip devre dışı bıraktınız.

Şayet TMMOB kapanırsa ve meslektaşlarımız emeğimizi “İki Çizgi” seviyesine indirgeyip de “Bu da değil, bu da değil’’lere köle edilirse, bilin ki bunun vebali sadece ve sadece Odaları yöneten sizlere aittir. Bunu engellemek sizin görevinizdir. Aksi takdirde bu mesleğin emekçilerine karşı hiçbir zaman vebalinden kurtulamayacağınız bir sorumsuzluğa imza atmış olursunuz.

KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu