Murat Sevgi - 31 Mart Ayaklanması-2

Murat Sevgi

31 Mart Ayaklanması-2

Murat Sevgi

Şimdi, şu bilim aşığı medrese talebelerini bir kenara atalım da konuya geri dönelim:

Taksim Kışlası’ndaki askerler ve onlara destek olan medrese talebeleri tarihe “Tarihin En Büyük Yobaz Ayaklanması” olarak geçen bu isyanda, amaçlarını şöyle açıkladılar:

1- Eski “alaylı” subayların göreve geri gelmesi

2- Ülkeye “şeriat” gelmesi!

Bu yobazların “şeriat” dediği şey aslında padişahın kendisi idi! Yani Meşrutiyet de nereden çıkmıştı?! Yıkılmalı ve padişah eskisi gibi tek ve mutlak hükümdar olmalıydı!

Eğer bu “yobazlar”, başarıya ulaşsaydı ne olurdu?

Önce, II. Meşrutiyet bitirilirdi. Ardından “mektepli” subaylar için de bir iyilik düşünülürdü… Aralarında genç bir yüzbaşı olarak Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de bulunduğu pek çok HARBİYELİ, ülkenin kaderindeki görev ve işlevlerinden uzakta kalabilirdi! Mesela; Kurtuluş savaşı olmayabilirdi. Mesela; Osmanlı bayrağının köşesine, İngiliz Krallığına bağlı devletlerdeki gibi küçük bir Britanya Bayrağı eklenebilirdi… Belki de Obama’nın Hawayi Eyaleti yerine Amerikan bayrağının 51. yıldızı biz olurduk… Bunun için çok tepindiler. Ayaklanma İstanbul’u savaş alanına çevirdi. Merkezi semtlerde yağma, talan ve suikastlar tam 11 gün sürdü… Ama OLMADI! (Neden olmadığını öğrenmek istiyorsanız Nutuk’un son iki cümlesini okuyun!)

Selanik’te bulunan Üçüncü Ordu, isyanı haber alır almaz bastırmak için İstanbul’a birlik gönderilmesine karar verdi. Hüseyin Hüsnü Paşa komutasında yola çıkan ve “Hareket Ordusu” adını alan birlik, 19 Nisan’da Yeşilköy’e vardığında Paşa’nın kurmay subayı Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Mustafa Kemal idi!

*****

İstanbul, tam 11 gün boyunca karmaşa içerisinde kaldı.

Üçüncü Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa [5], 22 Nisan’da Yeşilköy’e gelerek (son yıllarda bulunan ses kaydı sayesinde pek meşhur olan), II. Abdülhamit için “Köhne Bizans’ın Yıldız Burcunda ikamet eden baykuş” sözlerini kullandığı konuşmasını [6] yaptı. Yeşilköy’de hazırlanan “Hareket Ordusu”, komutayı Mahmut Şevket Paşa’nın devralmasından sonra şehre girdi.

Ayaklanma iki günde bastırıldı. 27 Nisan 1909 tarihinde toplanan Meclis-i Mebusan, çeşitli tartışmalardan sonra II. Abdülhamit’in tahtan indirilmesine karar verdi. “Sonunda, ‘padişahın hal’i’ için bir Türk, bir Ermeni, bir Yahudi ve bir Arnavut mebustan oluşan heyet Yıldız Sarayı’na giderek padişaha tahttan indirildiğini tebliğ etti! [7]

“Yerine Veliaht Mehmet Reşat’ın ‘V. Mehmet’ olarak padişah olmasına yine Meclis-i Mebusan karar verdi! [8]

31 MART, en basit tanımı ile; alaylı subayların yerine getirilen Harbiyelilerden korkan cahil askerler ve askere gitme korkusu ile medreselerin sahip olduğu imtiyazları istismar eden cahil “talebelerinin” başlattığı bir ayaklanmadır!

İsyan girişimi, ülkenin KURUCULARINDAN ve KORUYUCULARINDAN cevabını aldı!

Bu cevap; yobazın, cahilin, gericinin yerinin neresi olduğunu 104 yıldır herkese gösteriyor!

Ama daha yakından görmek istemeyenler filmin yenisini çekmek isterse, meydanı boş bulacaklarını zannetmesinler!

Yobazların kaderi bu! Sadece Türkiye’de değil, dünyanın hiçbir yerinde, tarih boyunca hiçbir işleri istedikleri gibi gitmedi, gitmeyecek…

Hep sevgi ile kalın.

Kaynakça:

[5] Mahmut Şevket Paşa, bu isyandan 4 yıl sonra Osmanlı Devletinin Başbakanı oldu. O görevde sadece 4 ay kalabildi… Çünkü, 11 Haziran 1913 tarihinde bir suikast sonucu hayatını kaybetti.

[6] Doğu PERİNÇEK, “Türk Ordusu Kuşatmayı Nasıl Yaracak”, Teori Dergisi, Sayı 254, Mart 2011

[7] Faik Reşit UNAT, “Ali Cevdet Bey’in Tezkeresi: İkinci Meşrutiyetin ilanı ve Otuzbir Mart Hadisesi”, Türk Tarih Kurumu, 1960

[8] Yalçın BAYER, “103. yılında 31 Mart “gerici” ayaklanması”, Hürriyet Gazetesi, 13 Nisan 2012
KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu