Notice (8): Undefined index:  [APP/models/survey.php, line 42]
Notice (8): Undefined index: Oy Kullanan [APP/models/survey.php, line 42]
Warning (2): ini_set() [function.ini-set]: Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 535]
Warning (2): ini_set() [function.ini-set]: Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 536]
Warning (2): ini_set() [function.ini-set]: Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 537]
Warning (2): ini_set() [function.ini-set]: Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 538]
Yılmaz Çivici - Tasdik, Vergi Ve Ceza

Yılmaz Çivici

Tasdik, Vergi Ve Ceza

Yılmaz Çivici

2013 yılının sonuna geldik... Faaliyette bulunan bütün işletmeler için Aralık ayı, külfet ve maliyetin arttığı bir ay olarak düşünülmekte ve Aralık ayından başlayarak bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar geçen süreç, vergi ayları olarak adlandırılmaktadır.

İşletme sahipleri -ki Maliye Bakanlığı’nca mükellef olarak adlandırılmaktadır-, Aralık ayını niçin külfet ve maliyet ayı olarak görmektedir? Çünkü mükelleflerin, -özel bir durum olmaması halinde- yılın son ayında bir sonraki sene kullanacakları defterleri bu ayın sonuna kadar bağlı bulundukları ilçe noterliklerine giderek tasdik ettirme mecburiyeti bulunmaktadır. Bu defterleri yasal süresi içerisinde tasdik ettirmezlerse, 4 bin TL (2013 yılı için) ceza ödemek zorunda kalırlar. Ayrıca 2014 yılında ve daha sonraki yıllarda kullanılacak defterler için Ticaret Sicil Müdürlükleri’ne başvurarak Sicil Tasdiknamesi alınma mecburiyeti getirilmiştir. Alınacak olan Sicil Tasdiknameleri firmanın adresinde, imza yetkisinde, sermayesinde vb. konularda değişiklik olmadığı sürece geçerli olacaktır.

Ticaret Odaları’nca verilen Sicil Tasdiknameleri’ni Ticaret Odaları’nın üyelerinin alabilmesi için 30,00 TL devlete harç, 30,00 TL de Ticaret Odaları’na belge parası yatırılması gerekmektedir. Türkiye’de yaklaşık 500 bin faal şirket bulunmaktadır. Bu sayıya, şahıs olarak işine devam edip Ticaret Odaları’na kayıtlı işletmeler dâhil değildir.

Şimdi, küçük bir hesap yapalım… 500 bin şirketin tamamı defterlerini tasdik ettirmesi, zorunluluk durumudur. Bu tasdiklerden devlet, 30,00 TL harç alacaktır. Toplam olarak devlete aktarılacak harç miktarı 15 milyon TL, Ticaret Odaları’nın alacağı evrak parası da aynı şekilde 15 milyon TL olacaktır. Ticaret Sicil Tasdiknamesi olmayan kişilerin yasal defterleri noterlerce tasdik edilmeyecek ve ağır bir ceza yükü ile karşı karşıya kalınacaktır. Burada belirttiğim rakamları da herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı internetten çok rahat ulaşabilmektedir.

Peki, Ticaret Odaları’nın alacağı bu evrak paraları Oda üyelerinin menfaatleri veya vergi mükelleflerinin menfaatleri için mi kullanılacaktır? Sorumun cevabını, ilgili parayı ödeyecek olan işletme sahiplerine bırakmak istiyorum.

Tabi Ticaret Odaları’na kayıtlı üyelerin yapması gereken bir yenilik daha var! O da; E-İmza

E-İmza dediğimiz uygulama; işletme sahiplerinin yapacağı adres değişikliği, hisse devri, sermaye artırımı veya genel olarak söylersek ana sözleşme değişikliği olması halinde internet ortamında bu değişikliklerin yapılmasına esas olacak yasal imzanız yerine geçen bir şifrelemedir. Peki, E-İmza sahibi olmanın maliyeti nedir? Şu an için ortalama yıllık 119,00 TL, 3 yıllık ise 289,00 TL’dir. Bu arada hemen belirtmem gerekir ki fiyatlar, firmalara göre değişiklik göstermektedir. Yani işletme sahipleri, tasdik ettirdikleri karar defterlerine alacakları kararları önce E-İmza ile internet ortamında kayıt edecek sonra notere tasdik ettireceklerdir.

2014 yılında hayata geçecek bir diğer yenilik ise Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adı verilen uygulamadır. Bu uygulama ise; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir. “KEP, ne işe yarayacak?” diye soranlar olabilir. Uygulamada amaç, devletin yapacağı tebligatları artık özel şirketlerden alınmış olan mail adreslerine yapılması ve alacak takibinin başlatılmış olmasıdır. Tabii ki KEP uygulaması da bedava değil! Bunun da işletme sahiplerine bir maliyeti olacak. Artık rakamlar vermek istemiyorum ama en ucuzu 1 yıllık 34,25 TL...

Türkiye’de işletme sahibi olmak, artık sadece; “Çalışana nasıl maaş verebilirim?”, “İşlerimi nasıl arttırabilirim?”, “Müşteri portföyümde değişiklikler olursa, ne durumda olabilirim?”, “Yasal sorumluluklarımı nasıl ödeyebilirim?” gibi sorulara cevap bulmak anlamına geliyor. Bu sorulara cevap bulmanın yanı sıra, elektronik bilgisine sahip mükemmel yöneticiler olma gerekliliğini de beraberinde getiriyor.

Devlet, çıkarttığı her türlü yasa ile işletme sahiplerine ek mali külfetler getirmekte ve yapılmaması halinde de çok ağır cezalar öngörmektedir. İşletme sahipleri, artık; sadece vergi vermek için değil, cezaları ödememek için de çalışma mecburiyetine girmiştir.

Yılmaz Çivici Köşe Yazıları

KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu