Notice (8): Undefined index:  [APP/models/survey.php, line 42]
Notice (8): Undefined index: Oy Kullanan [APP/models/survey.php, line 42]
Warning (2): ini_set() [function.ini-set]: Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 535]
Warning (2): ini_set() [function.ini-set]: Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 536]
Warning (2): ini_set() [function.ini-set]: Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 537]
Warning (2): ini_set() [function.ini-set]: Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time [CORE/cake/libs/cake_session.php, line 538]
Çorlu SMMM Odası’nda, Ayşe Eroğlu Dönemi Başladı
reklam
06 Haziran 2022
Çorlu SMMM Odası’nda, Ayşe Eroğlu Dönemi Başladı

Çorlu SMMM Odası’nda, Ayşe Eroğlu Dönemi Başladı

Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası 5’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04-05 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Kayıtlı 396 delegeden 218’inin sandık başına gittiği seçimde, katılım oranı yüzde 55 olarak gerçekleşti.
Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası’nın 5’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04-05 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan iki oturumla tamamlandı. Çorlu SMMM Odası hizmet binasında gerçekleştirilen oturumların ilk gününde genel kurul görüşmeleri yapılırken, ikinci gün ise seçim sandığı kuruldu.
 
DİVAN KURULU OLUŞTURULDU

04 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılan ilk oturuma, divan heyetinin oluşturulması ile başlandı. Verilen önerge ile Divan Başkanlığı’na Yücel Akdemir, Divan Başkan Vekilliği’ne Öner Tekin, Kâtip Üyeliği’ne Figen Özgür seçildi. Gündem maddeleri, Divan Başkanı Akdemir tarafından tek tek okundu. Akabinde saygı duruşuna müteakiben İstiklal Marşı’mız okundu. Divan’a kurul tutanaklarını imzalatma yetkisinin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. Seçime katılacak adayların Divan’a müracaatları, Genel Kurul’a duyurularak oturum başlatıldı.

MESLEĞİMİZ, HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR

Genel Kurul’un açılış konuşmasını, Çorlu SMMM Oda Başkanı İbrahim Otsekin yaptı. Konuşmasında Oda’nın kuruluşu, pandemi süreci, gelecekteki hedefleri ve mesleki açıdan yaşanan sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulunan Otsekin, “Geride bıraktığımız 2019-2021 yıllarında ülkemizde yaşanan sıkıntı ve sorunlardan kaynaklı olarak yaşanan olaylar, gerek ülkemizde gerekse dünyada, beklenti ve umutları olumsuza döndürdü. Umutla karşıladığımız her yeni yıl, maalesef bir önceki yılı aratır oldu. 2020 yılının Mart ayından itibaren ülkemizde de etkisini hissettirmeye başlayan pandemi süreci nedeniyle yaşanan üretim kesintileri ve tedarik zincirlerindeki aksamalar, küresel ekonomiye başta enflasyon ve üretim olmak üzere olumsuz yönde yansımıştır. 2021 yılının ikinci yarısında itibaren başlayan süreçte, henüz pandemi kaynaklı sorunlarımızı halledemeden, yılın sonunda ortaya çıkan döviz krizi ile 2022 yılına sıkıntılarla girmiş bulunuyoruz. Bu süreç, halen devam etmektedir. Pandemi sürecinde; büyük bir özveri ve fedakârlık ile çalışmalarına ara vermeden devam eden, hem işletmelerin varlığını koruyup sürdürebilmelerine hem de kamu finansmanına katkıda bulunan meslek mensuplarımızı tebrik ediyorum. Pandemi döneminde yaşanan gelişmeler, mali müşavirlerin sundukları hizmetlerin hayati bir öneme sahip olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermiştir…” dedi.

KURUL ÜYELERİ İBRA EDİLDİ

Çorlu SMMM Oda Başkanı İbrahim Otsekin’in yaptığı açılış konuşmasının ardından genel kurul toplantısına katılan konuklar tek tek tanıtıldı. Akabinde, Yönetim ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporları ve Kesin Hesaplar okundu. Raporlar üzerinde görüş bildiren olmadı. Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın faaliyet ve kesin hesap raporları ayrı ayrı ibraya sunuldu, ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. Bütçe önerisi genel kurula okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Gelen öneri ile Yönetim Kurulu’na fasıllar arası aktarma yetkisi verildi. Ayrıca 2023, 2024 ve 2025 yılı bütçelerinin 3 yılı kapsamak üzere izleyen yıl bütçesinin yüzde 20’den aşağıya olmamak üzere enflasyon oranı kadar artırılarak uygulanması oy birliği ile kabul edildi.

OTSEKİN, ONURSAL BAŞKAN OLDU

04 Haziran 2022 tarihinde yapılan Çorlu SMMM Odası 5’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda verilen mesleki konuların görüşülmesi önergesi ve Kurucu Oda Başkanı İbrahim Otsekin’e “Kurucu Onursal Başkan” ünvanı verilmesi genel kurula okundu. Okunan öneri oy birliği ile kabul edildi. Ardından sırasıyla; İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Halim Bursalı, Kırklareli SMMM Odası Başkanı Burhan Üstünkol, Tekirdağ SMMM Odası Başkanı Şerafettin Kurt ve Edirne SMMM Odası Başkanı Cüneyt Keskin birer konuşma yaparak, genel kurula mesleki konularda bilgiler aktardılar.

KÜRSÜYE, EROĞLU DAVET EDİLDİ

Konukların gerçekleştirdiği konuşmaların ardından kürsüye, 2022-2025 Dönemi için Çorlu SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na adaylığını koyan Ayşe Eroğlu davet edildi. Konuşmasına, salonda bulunan misafir ve meslektaşlarını selamlayarak başlayan Ayşe Eroğlu, “2002 yılından bu yana Çorlu’da, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışıyorum. 2011 yılındaki Kurucu Yönetim Kurulu’nda ve 2016–2019 Dönemi’ndeki Yönetim Kurulu’nda görev yapmış bir meslektaşınız olarak, sorunlarımızı ve aksayan yönlerimizi yakından biliyorum. Sorunlarımızın çözümü noktasında, tüm meslektaşlarımızın üzerlerine düşen görevleri fazlasıyla alacağına olan sonsuz inancımla, içinde bulunduğumuz süreci iletişim odaklı ve biz olgusuyla ele alacağımızın sözünü, buradan sizlere veriyorum.” diye konuştu.

CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

Eroğlu, “Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmaların meslek camiamızı ciddi bir şekilde etkilediği ve sürecin ekonomik durgunluğa doğru evrildiği bir düzende; yaşanan dalgalanmanın etkisi, ekonomisi tüketime dayalı olan bizim gibi ülkelerde daha da derinden hissedilmektedir. Böylesine zorlu bir süreçte, durumun yönetimine ilişkin görüş ve önerilerimizin, paydaşımız olan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kuruluşları tarafından titizlikle dikkate alınmasının; daha adil, daha dengeli ve daha uygulanabilir vergi ve maliye politikalarının üretilebilmesinde ve böylece ülke ekonomisinin daha kısa sürede toparlanabilmesinde, etkin rol oynayacağı kanaatindeyiz. Düzenli ve adil bir vergi sisteminin tesis edilebilmesi; kamuyu ilgilendiren tüm işlemlerin kayıt altına alınabilmesi, mükelleflerin beyanlarının makul ve gerçekçi olması yönünde çalışmalar yapılması ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması ile mümkün olacaktır. Bu durumu gerçekleştirme noktasındaki en önemli güç de şüphesiz ki mali müşavirlik ve muhasebecilik mesleğinin siz saygıdeğer mensuplarıdır. Ülkemizin; şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılabilir bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda; yapılacak kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalar sonucunda elde edeceğimiz her başarı, bilinmelidir ki ülke ekonomisinin kalkınması ve gelişmesi hususunda bizlere artı değer sunacaktır. Tüm bu zorlukların içerisinde kendi haklarımız, saygınlığımız ve mesleğimizin geleceği için mücadelemizi fedakâr, dürüst, güvenilir ve tarafsız bir şekilde icra etmeye devam edeceğiz. Genel Kurulumuzun meslek camiamıza hayırlı olmasını diliyor, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum…” dedi. Dilek ve Temenniler bölümünde, Divan Başkanı Yücel Akdemir söz aldı. Başka söz alan olmayınca genel kurul toplantısı saat 15.00 itibari ile sona erdi.

2’NCİ OTURUMDA, SEÇİMLER YAPILDI

Çorlu SMMM Odası’nın 5’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 2’nci Oturumu, 05 Haziran 2022 Pazar günü yapıldı. Kayıtlı 396 delegeden 218’inin sandık başına gittiği seçimde, katılım oranı yüzde 55 olarak gerçekleşti. Oy kullanma işlemi, saat 17.00’da tamamlandı. 199 oyun geçerli sayıldığı seçimde, 19 oy ise iptal edildi. Çağdaş Mali Müşavirler Grubu tarafından hazırlanan listede yer alan Yönetim Kurulu (195 oy), Disiplin Kurulu (188 oy) ve Denetim Kurulu (189 oy) aday listelerinde yer alan isimlerin tamamı ve Birlik Delege Adayı (141 oy) listesinin ilk 7 sırasında yer alan isimler, 2022-2025 Dönemi’nde görev yapmak üzere genel kuruldan yetki aldı. Seçime, Birlik Delege Adaylığı için bağımsız olarak katılan Özgün Çakır, aldığı 65 oyla son sıradan Birlik Delegesi olmaya hak kazandı.

EROĞLU’NDAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Sonuçların açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Çorlu SMMM Odası Başkan Adayı Ayşe Eroğlu, “Bağlı bulunduğumuz, Çorlu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası’nın 5’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı geride bırakmış bulunuyoruz. Yaşadığımız bu yoğun süreçte, bizleri yalnız bırakmayan; Edirne SMMM Odası Oda Başkanı Sayın Cüneyt Keskin’e, Kırklareli SMMM Odası Oda Başkanı Sayın Burhan Üstünkol’a, Konya SMMM Odası Oda Başkanı Sayın Abdil Erdal’a, Tekirdağ SMMM Odası Oda Başkanı Sayın Şerafettin Kurt’a, Yozgat SMMM Odası Oda Başkanı Sayın Harun Evcimen’e, Çorlu Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sayın Murat Turna’ya, Tekirdağ SMMM Odası Başkan Yardımcısı Sayın Nurten Pandir Çakır’a, İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Sayın Halim Bursalı’ya, Tekirdağ SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Canki’ye, Çorlu Belediyesi Önceki Dönem Belediye Başkanı Sayın Ünal Baysan’a, Edirne SMMM Odası Önceki Dönem Oda Başkanı Sayın Enver Çevik’e, İstanbul SMMM Odası Önceki Dönem Oda Başkanı Sayın Yücel Akdemir’e, Kırklareli SMMM Odası Önceki Dönem Oda Başkanı Sayın Faruk Azabağaoğlu’na; Oda’mızın kuruluşundan bu yana geçen süre zarfında sorumluluk üstlenerek, sergiledikleri yönetim anlayışı ve gösterdikleri başarılar dolayısıyla hepimizin takdirini kazanan 2013-2016 Dönemi’nde Sayın Burhanettin Şener ve değerli Kurul Üyeleri’ne, 2016-2019 Dönemi ve 2019-2022 Dönemi’nde Kurucu ve Onursal Başkanı’mız Sayın İbrahim Otsekin ve değerli Kurul Üyeleri’ne, Demokratik hakkına ve kurulan seçim sandığına sahip çıkan, Çağdaş Mali Müşavirler Grubu olarak hazırlamış olduğumuz Aday Listeleri’mize destek veren ve önemli mazaretleri dolayısıyla aramızda bulunamayan tüm meslektaşlarımıza, en derin saygılarımızı sunuyoruz. Seçime bağımsız olarak katılarak, “Birlik Delege Adayı” olma başarısı gösteren Sayın Özgün Çakır’ı tebrik ediyoruz. Bilindiği üzere, seçim süreçleri birer bayrak yarışıdır. Bugüne kadar sergilenen başarılı çalışmaları, daha da yukarı taşıyacağımıza gönülden inanıyoruz. Bizlere duymuş olduğunuz güven ve vermiş olduğunuz destek dolayısıyla hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Çorlu SMMM Odası’nın 5’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ardından, 2022-2025 Dönemi’nde görev yapacak isimler ise şu şekilde sıralanıyor:

Yönetim Kurulu:

-Ayşe Eroğlu
-Erol İlhan
-Erdal Bilmem
-Burcu Bayındır
-Yadigâr Gülşen

Disiplin Kurulu:

-Nuray Yaman Küçük
-Hatice Çakır
-Volkan Özer
-Meryem Çınar
-Leyla Acır

Denetim Kurulu:

-Berra Karar
-Nigar Araç
-Çağlar Şahin

Birlik Delegeleri:

-İbrahim Otsekin
-Sinan Dündar
-Atifet Şahin
-Nevziye Kütüklü
-Çiğdem Kavaklı
-Zeki Önder
-Çağlar Şahin
-Özgün Çakır

Editör : Tuğberk Erdem
280 Okunma
Çorlu SMMM Odası’nda, Ayşe Eroğlu Dönemi Başladı
Çorlu SMMM Odası’nda, Ayşe Eroğlu Dönemi Başladı
Çorlu SMMM Odası’nda, Ayşe Eroğlu Dönemi Başladı
Çorlu SMMM Odası’nda, Ayşe Eroğlu Dönemi Başladı
Çorlu SMMM Odası’nda, Ayşe Eroğlu Dönemi Başladı
Çorlu SMMM Odası’nda, Ayşe Eroğlu Dönemi Başladı
Çorlu SMMM Odası’nda, Ayşe Eroğlu Dönemi Başladı
Çorlu SMMM Odası’nda, Ayşe Eroğlu Dönemi Başladı
KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu