Mehmet Ali Esmer - İmar Planı Kriptoları

Mehmet Ali Esmer

İmar Planı Kriptoları

Mehmet Ali Esmer

Çorlu Mimarlar Odası’nın rutin Çarşamba günü toplantılarının son oturumunu, 05 Mart günü gerçekleştirdik. Toplantımızın ana teması; Çorlu’da uygulanması planlanan “1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Plan Notları” üzerine değerlendirmelerde bulunmak ve askı sürecinde olan söz konusu “Uygulama Hükümleri”nin itirazına konu olabilecek maddeler hakkındaki görüşlerin belirtilmesiydi.

Daha hazırlık aşamasında Çorlu Mimarlar Odası ile işbirliğine gidilmesi gereken bu önemli konu metninin askıya çıktıktan sonra Oda’ya gelmesini, son zamanların meşhur deyişi ile hakikaten ‘manidar’ buldum. Bununla birlikte önümüze düşen metnin -‘ara eleman’ muamelesine maruz bırakılan bizlerden ziyade-, rantiye mezhebi ve meşrebinin emir ve görüşlerinin paylaşımı doğrultusunda hazırlanmış gibi durması da cabası. Neden mi, cevabı basit! Askıda olan yeni kararlar doğrultusunda parsellerde kalan son toprak alanların, ‘zemin terası’ adı altında imar talanına arz edilmesi, aklı başında olan herkese herhalde yeterince ipucu verecektir.

Maddelerine madde, şıklarına şık eklenerek genişletilen revize imar plan notları, ülkemizdeki mevcut yapının daha da karmaşık bir hal almasına neden oluyor. Yenileme adı altında durmadan yapılan değişiklikler, yerel imar plan notlarını adeta “Gordion Kördüğümü” haline getiriyor. Zira toplantıda hazır bulunan meslektaşlarımın hal ve vaziyetleri de, bulmaca çözmek için bir araya gelen nitelikli bir grubun gerçekleştirdiği beyin fırtınasından başka bir şey değil! Revize edilen imar plan notlarının mevcut çarpık kentleşmeyi engellemesi, pek mümkün gibi gözükmüyor. Üstüne üstlük; mevcut çarpık yapılaşmaya, ‘betonlaşma’ refakatinde yeni ‘açılım’ ve ‘ivme’ kazandıracağı da muhakkak…

İşin bir diğer ilginç yanı ise; mevcut parselasyonlar üzerinde belediyelerin, mimarlara tasarım yapacağı bir açık alan bırakmaması. Temelinden-inşaat alanına, çıkmalarından-çekmelerine, zemin terasından- çatı biçimlerine kadar birçok konuda tasarımı bağlayan tüm biçimlendirmeler, bu kararname genel hükümleri çerçevesinde, bulmaca halinde çözülmesi gereken ‘kriptolar’ haline dönüştürülmüş. Ayrıca mimarlar için, bu kriptoları çözümleyebilecek; ‘tek yetkili’, ‘tek sorumlu’, ‘tek ara eleman’ ve ‘tek teknik ressam’ gibi bir algı yaratılmış.

Konuyu incelerken, bir husus daha dikkatimi çekti. O da; bölge siyasetinde halkçı söylemleri ile söz sahibi olan bazı belediyelerin uygulamalarında yer alan imar konularının, şimdiki hükümet politikaları ile aynı ‘paralel yapıyı’ idame ettirmesi. Ki bu da göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli detay…

Belediyelerde görevli arkadaşlarıma, naçizane bir çağrım olacak: Çıkarın mimarları aradan, olsun-bitsin be kardeşim! Ne gerek var mimara-mühendise? Nasıl olsa yazmışsınız tasarımda olması gereken tüm kararları. Bunları uygulayan bir bilgisayar programı yapın, basın bilgisayarın enter tuşuna, çıkıversin ilgili parselin projesi. Ne kripto çözdürerek ağrıtın bizim başımızı, ne de mimara-mühendise para verdirterek üzün bu vatandaşı. Nasıl olsa sizler, meslek erbaplarından daha iyi biliyorsunuz her şeyi. Böylece meslek odalarına askı aşamasında danışma zahmetiniz de ortadan kalkar…

Karşılıksız sevgi ile bağlandığım bu yüce millet, mimarlığın; teknik ressamlık olmadığını, fikri ve sanatsal bir eser olduğunu ve bunun da ürününün insan odaklı kimliği olan tasarım eserleri olduğunu inşallah bir gün anlar. Aynen geçmişimizde olduğu gibi…

Zira biz tarihe, bu büyük eserlerle mühür vurduk.

Sizin gecekondu zihniyetinizin ürünü olan ranta yönelik, insana değer vermeyen çarpık kentleşmenizle değil!..

Saygı ve sevgilerimle…

KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu