Yılmaz Çivici - Aman Dikkat!

Yılmaz Çivici

Aman Dikkat!

Yılmaz Çivici

Bir ülke düşünün!

Başbakanı yolsuzluk yaptığı ve ülkesini 188 milyon dolar zarara uğrattığı için

2011 yılında, 7 yıl hapsine ve zararın tamamını ödemeye mahkûm edilmiş.

Bir ülke düşünün!

Başbakanı hapishanedeki şartların iyi olmadığı ve bu şartların iyileştirilmesi gerektiği için mahkemeye başvurmuş ve

Yapılan incelemeler sonucunda hapishanedeki şartlarının iyi olduğu tespit edildiğinden

Herhangi bir değişiklik yapılmamış.

Bir ülke düşünün!

Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkilerin çok olduğunu ve

Bu sebepten dolayı yetki kısıtlaması yapılması gerektiği kararını almış.

Bir başka ülke daha düşünün!

Birçok Bakan ve akrabaları da dâhil olmak üzere haklarında; rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık suçlamalarının olduğu ve

Bu suçlamalar ile karşı karşıya kalan kişileri inceleyen kolluk kuvveti ve yargı mensuplarının

Soruşturmalardan el çektirildiği, görev yerinin değiştirildiği ve varolan unvanlarında değişikliğe gidildiği…

Bir başka ülke daha düşünün!

Ülkesindeki bölücü terör örgütü liderini hapse atmış olmasına rağmen,

Teröristin hapis şartlarının iyi olmadığını iddia ederek

Yargı kararı olmaksızın şartlarını iyileştiren,

Ama o teröristin yakalanmasında emeği geçenleri,

Hasta olmalarına rağmen hastanelerde muayene olmasına imkân tanımayan…

Bir başka ülke daha düşünün!

Varolan sistemin değiştirilerek Başkanlık Sistemi’ne geçilmesi gerektiğini söyleyen ve

Başkanlık sistemine geçildiğinde de tüm yetkinin Başkan’da olması gerektiğini savunan

Astığım-astık, kestiğim-kestik ruh haliyle

Adeta modern padişahlığı savunarak

Halkını kazanılmış haklarından mahrum bırakmaya çalışan...

Bu ülkelerden ilki, yoğun bir siyasi mücadele içerisinde olan Ukrayna!

İkincisi ise, demokratikleşmeyi biat kültürüne çeviren ve tamamen hayal ürünü olan bir ülke…

Aman dikkat!

Hayal ürünü ülke gerçek olmasın…    

Yılmaz Çivici Köşe Yazıları

KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu