Depreme Hazırlık Çalışmaları, Aralıksız Devam Ediyor
reklam
25 Ekim 2023
Depreme Hazırlık Çalışmaları, Aralıksız Devam Ediyor

Depreme Hazırlık Çalışmaları, Aralıksız Devam Ediyor

Tekirdağ’ın deprem bölgesinde yer aldığı gerçeğinden hareketle depreme hazırlık çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, deprem konusundaki çalışmalarını, dört koldan ve çok yönlü şekilde uygulamaya geçiriyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, ilgili daire başkanlarının ve TESKİ yetkililerinin katılımı ile oluşturulan Deprem Çalışma Grubu, her hafta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında bir araya gelerek deprem konusunda tamamlanan, yapılacak olan ve planlanan çalışmaları değerlendiriyor.

Deprem öncesi, deprem sonrası, altyapı ve bilinçlendirme faaliyetleri olmak üzere deprem ile ilgili çalışmalarını 4 ayrı kategoride yürüten Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, yaşanabilecek deprem felaketine karşı önlemler alınması, gerekli hazırlıkların yapılması, afet risklerinin azaltılması ve halkımızın can ve mal güvenliğinin korunması için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Konuya ilişkin olarak hazırlanan basın bülteninde, aşağıdaki açıklamalar yer aldı:

DEPREM ÖNCESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

-İlin mikro bölgeleme çalışmaları hızla devam ediyor. Yaklaşık 28 bin hektarı tamamlandı. 

-Süleymanpaşa İlçesi Kentsel Dönüşüm Master Planı hazırlandı.

-Büyükşehir belediyemize ait yapıların deprem performansı analizi yapılarak güçlendirme projeleri hazırlandı ve yıkılması gereken yapılar yıkıldı.

-Altınova Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında kentsel dönüşüme yönelik rezerv konutların üretimi ihalesine çıkıldı.

-Kentsel dönüşümde teşviğe yönelik imar plan notları hazırlanarak meclise sunuldu.

-İlimiz genelinde afet riski en yüksek alanlar tespit edilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bildirildi.

-Yeni deprem yönetmeliğine göre zemin sınıflandırmaları yapıldı.

-Zafer Mahallesi Rezerv Konut Projesi hazırlandı.

-Altınova Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı (1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, imar uygulaması, kentsel tasarım projesi) tamamlandı.

-Kandilli Rasathanesi ile yapılan protokol kapsamında Yeni Hizmet Binamıza Erken Uyarı Yapısal Alarm Sistemi kuruldu. Deprem kayıtçı istasyonlarımız aktif şekilde çalışıyor.

-Yapılan öncelik sıralamasına göre ilçelerdeki itfaiye istasyonlarımızı yeniliyoruz.

-Röle istasyonlarımızın mevcut enerji ve arıza durumlarını anlık olarak raporlayan ikaz sistemi kuruldu.

-Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları artırılıyor. Afet bilgileri, kentsel dönüşüm verileri, yapı analizleri gibi yapılan tüm çalışmaların bilgileri dijital ortama taşınıyor ve haritalanıyor.

-6 bin 313 km²’lik alanda 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli jeolojik, jeoteknik etüt çalışmaları tamamlandı.

-Köprü ve viyadüklerin depreme dayanıklılığı ile ilgili tespit çalışmaları tamamlandı. Gerekli görülenler ile ilgili güçlendirme projeleri hazırlanacak.

-İlimizin planlı alanlarında parsel bazında yapı risk analizleri büyük oranda tamamlandı.

-İl bazında binalarımızın depreme yönelik risk durumlarını belirlemeye devam ediyoruz.

-Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan imar yönetmeliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaya sunuldu.

-Namık Kemal üniversitemiz tarafından açık deprem laboratuvarına destek veriyoruz.

-Olası afetlere yönelik çalışmaların bilimsel normlara uygun şekilde yönetilmesi amacıyla Trakya Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediyemiz ortaklığında bilimsel çalışma grubu oluşturuldu.

DEPREM SONRASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

-12 adet konteyner WC 13 adet konteyner WC-DUŞ alımı gerçekleştirildi.

-2 adet seyyar aşevi ve 2 adet seyyar WC-Duş alımı gerçekleştirildi. 1. Takım teslim alındı, 2. Takımlar Kasım 2023’te teslim alınacak.

-350 adet Afet Toplanma Alanı belirlendi. Bu alanların sayısı hızla artırılıyor.

-Uygun görülen afet toplanma alanlarına elektrik panosu kurulumu yapılarak afet sonrasında jeneratörlerle çalışabilecek şekilde hazırlık yapıldı.

-3 adet 30 metrelik merdivenli itfaiye aracı, 12 adet çok maksatlı müdahale aracı, 11 adet dar alanlara müdahale aracı alınarak hizmete sunuldu. 8 adet çok maksatlı müdahale aracı ile 3 adet merdivenli aracın satın alımları gerçekleştirildi. Alınan araçlar teslim sürecindedir.

-Afet sonrası ihtiyaç duyulabilecek mezar alanlarını büyütmeye yönelik çalışmalar yapıldı.

-Toplanma alanlarını gösterir bilgiler yerinde tabela asılarak, belediye internet sayfasında paylaşılarak ve 2020 yılında kapılara bilgilendirme broşürleri yapıştırılarak vatandaşlara duyuruldu.

-Olası afetler sonrası kullanılmak üzere içlerinde arama kurtarma ve kişisel donanım malzemeleri bulunan toplam 25 adet deprem konteyneri alındı ve tüm ilçelere dağıtıldı.

-Belediyemize hibe edilen afet ve acil durum konteyneri Büyükşehir Belediyemizin yeni hizmet binası bahçesine yerleştirildi.

-Afet sonrasında yaşam alanı ve soğuk hava deposu olarak kullanılacak konteynerlerin temini için Asyaport ile protokol imzalandı.

-Büyükşehir Belediyemize hibe edilen prefabrik yapıları aşevine dönüştürüyoruz.

-Her ilçeye kırıcı, kesici ve ayırıcı arama kurtarma ekipmanları alındı.

-Yeni yapılacak parklarımızı afet parkı olarak planlıyoruz.

-Gönüllü arama kurtarma ekipleri oluşturuldu. Ekim 2023 itibariyle AFAD tarafından 27 kişiden oluşan 2 grup halinde eğitimler devam ediyor.

-Belediye Başkanlığımız bünyesinde kullanılmak üzere 14 adet uydu telefonu alınarak her ilçenin itfaiye istasyonuna 1 adet olacak şekilde dağıtımı yapılmıştır. Haftada en az 1 kez tüm istasyonlar ve merkezde bulundurulan cihazlar arasında periyodik çevrim alınmaktadır.

DEPREME HAZIRLIK BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

-Halkımızı deprem konusunda bilinçlendirmek ve bu bilinci güçlendirmek amacıyla değerli akademisyenlerimiz Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’u ilimizde misafir ederek, depremle ilgili değerli bilgilerinden faydalandık.

-İlimizde kentsel dönüşüme yönelik eğitimler veriliyor. Bu kapsamda Çorlu’da bilgilendirme yapıldı.

-Deprem Simülasyon Tırımız ile yaklaşık 380 bin vatandaşa deprem anında neler yapılması, nasıl davranılması ile ilgili uygulamalı olarak eğitim verildi. Tekirdağ ilimizin yanı sıra talepler doğrultusunda Türkiye genelinde eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz.

TESKİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARI

-TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan, Tekirdağ ili Şarköy İlçesi (Eriklice), Marmaraereğlisi ilçesi (Çeşmeli), Süleymanpaşa ilçesi (Köseilyas) afet iskân alanları su temin ve atık su deşarj yapım işi kapsamında 3 bin 650 metre içme suyu hattı ve 7 adet fosseptik yapısı kuruldu.

-Tekirdağ ili Çorlu ilçesi (Türkgücü), Muratlı ilçesi (Yukarısevindikli) ve Ergene ilçesi (Vakıflar) iskân alanları su temin ve atık su deşarj üniteleri yapım işi kapsamında3 ilçede toplam 12 adet fosseptik yapısı oluşturulacak olup 3 bin 470 metre içme suyu hattı döşenmesi planlanmaktadır.

-TESKİ tarafından su ve kanalizasyon altyapılarının afetlere karşı dirençlerini artırmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM KONVOYUNDA DA EN ÖN SIRADAYDIK

Tekirdağ’da depreme hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tüm imkânlarını deprem bölgesi için seferber ederek depremzede vatandaşlarımızın yanında oldu. Çadır alımı gerçekleştirilerek deprem bölgesine gönderildi. Depremzedeler için gerçekleştirilen yardım kampanyalarına öncülük edildi. Süt, besi kuzu yemi gönderimi gerçekleştirildi. Kan bağışı kampanyasına kurum olarak destek verildi. Barınma ihtiyaçları karşılandı. Depremzedelerin soba, çadır, hijyen malzemeleri, gıda, uyku tulumları, WC gibi temel ihtiyaçları giderildi.

ÇALIŞMALARIMIZA DÖRT KOLDAN DEVAM EDİYORUZ

Tekirdağ’ın deprem bölgesinde olduğu gerçeği doğrultusunda depreme hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Göreve geldiğimiz 2014 yılında, deprem konusu bu denli gündemde değildi. Ancak bu konuyu Büyükşehir Belediyemizin gündemine aldık. Kurduğumuz ilk daire başkanlıklarından biri Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı oldu. Geride bıraktığımız 9,5 yılda deprem risklerini azaltmaya yönelik pek çok çalışma yaptık. Bu doğrultuda, Afetlere hazırlık için il genelinde planlama yaptık, Deprem güvenliği için zemin etüdü çalışmalarımızı tamamladık. İletişim Ağımızı ve Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarımızı geliştirdik. Gözlem İstasyonumuzu ve Yapısal Alarm Sistemi’mizi faaliyete geçirdik. Riskli Bölgelerimizde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Binalarımızın risk sınıfını belirlemek amacıyla performans analizi yapıyoruz. Halkımızın deprem konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla eğitim programları düzenliyoruz. Afet Toplanma ve Geçici Barınma Alanları’nın sayılarını hızla arttırıyoruz. Deprem ile ilgili tüm çalışmalarımızın yer aldığı internet sitemizi faaliyete geçirdik. Afet konteynerlerimizi kentimizdeki stratejik konumlarda kullanıma hazır hale getirdik. Birimlerimizin kesintisiz iletişimi için geniş kapsamlı bir altyapı oluşturuyoruz. Güzel Tekirdağ’ımızda afet risklerinin azaltılması konusunda yapılması gereken pek çok çalışma var. İlgili bakanlıklarımızla, Trakya Belediyeler Birliği’mize üye belediyelerimizle ve meslek odalarımızla iş birliği içerisinde halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Afet risklerini azaltmaya yönelik mücadelemizde parolamız, her zaman bilimdir. Tüm insanlık için afetlerin olmadığı daha güzel bir dünya diliyorum. Depreme hazırlık, deprem öncesi ve sonrası için gerekli çalışmalar ve deprem konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi çalışmalarımıza bundan sonra da aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.
Editör : Tuğberk Erdem
486 Okunma
Depreme Hazırlık Çalışmaları, Aralıksız Devam Ediyor
Depreme Hazırlık Çalışmaları, Aralıksız Devam Ediyor
Depreme Hazırlık Çalışmaları, Aralıksız Devam Ediyor
Depreme Hazırlık Çalışmaları, Aralıksız Devam Ediyor
Depreme Hazırlık Çalışmaları, Aralıksız Devam Ediyor
Depreme Hazırlık Çalışmaları, Aralıksız Devam Ediyor
KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu