Çiftçi Kayıt Sistemi, Yıllardır Mağduriyet Yaşatıyor!
reklam
10 Haziran 2020
Çiftçi Kayıt Sistemi, Yıllardır Mağduriyet Yaşatıyor!

Çiftçi Kayıt Sistemi, Yıllardır Mağduriyet Yaşatıyor!

Türkiye’de doğal afetlere karşı çiftçiyi koruma şemsiyesi altına alan tarımsal sigorta mevzuatında önemli bir sorun bulunduğunu söyleyen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, bu durumun çiftçileri yıllardır mağdur ettiğini ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, “Bakanlık, yıllardır tarımsal sigorta için tarla tapularını ve kira kontratını esas alan Çiftçi Kayıt Sistemi’ni (ÇKS) dikkate almaktadır. ÇKS verileri, doğal afetlerin yanı sıra, tarımsal destekte de kullanılmaktadır. Oysa ÇKS verileri, tüm çiftçileri ve ekili alanları kapsamamaktadır. Binlerce çiftçi ÇKS yüzünden ne tarımsal destekten yararlanabilmekte ne de doğal afetlere karşı tarımsal sigorta yaptırabilmektedir. Oysa AB ülkelerinde, üreticinin beyanı tarımsal sigorta için yeterli sayılmaktadır. Türkiye’de ise tarımsal sigorta için bin dereden su getirilmekte, üreticinin önüne engel üzerine engel çıkarılmaktadır.” dedi.

KAYIT EDİLEMEYEN ARAZİLER VAR!

Açıklamalarına devam eden Aygun, “Ülkemizde; arazi parçalanması ve miras sonrası aile içi intikal işlemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle, ÇKS’ye kayıt edilemeyen araziler bulunmaktadır. İhtilaflı araziler, intikal yapılmayan araziler, kayyum atanan araziler, ecrimisil ödenen ancak Milli Emlak’tan kiralanamayan araziler, ÇKS’ye kayıtlı değildir. Bu araziler ekim yapıldığı halde, üzerinde üretim yapan çiftçiler ile birlikte ÇKS kaydına girememektedir. Üreticiler, ÇKS kaydı olmadığı için de tarımsal sigorta yaptıramamakta ve doğal afet dönemlerinde mağduriyet yaşamaktadır.” diye konuştu.

“ÇKS” YERİNE “TÜKAS”

Aygun, “Ülkemizin 46 ilinde, 15 Mayıs-25 Mayıs 2020 tarihlerinde büyük bir doğal afet yaşanmıştır. Çiftçilerimiz zor duruma düşmüştür. Mazot, gübre, tohum masrafı yapan üreticilerimizin bin bir güçlükle ve maddi külfetle yaptıkları üretimleri, doğal afet ile tuzla buz olmuştur. Bu mağduriyeti önlemek için Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile bir yasa teklifi hazırladık. Teklifte, Tarım Sigortaları Kanunu’nda değişiklik yaparak, ÇKS yerine Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) veri tabanını devreye sokan bir model getiriyoruz.” dedi.

YILLARDIR ATIL DURUMDA

TÜKAS’ın yıllardır atıl bir durumda bekletildiğini ileri süren Aygun, “TÜKAS, 2014 yılında Bakanlığın 10 bin personeli ile oluşturulmuştur. Türkiye’nin tüm ekili bitkisel üretim, hayvancılık faaliyeti ve su ürünleri üretim yapan arazi varlığını, üretim yapan çiftçi sayısını, tarımsal makineleri her şeyi ile adres ve kimlik bilgileri ile ortaya koyan bir veri tabanıdır. Bu değerli veri tabanı; maalesef şimdi sadece Türkiye’nin gübre ihtiyacı için kullanılıp onun dışında atıl bırakılmaktadır. Bu büyük bir kayıptır. TÜKAS, gübrenin üretim dışında yasa dışı yoldan bomba vs. yapımında kullanılmasını engellemek için 2014 yılında AB talebiyle oluşturulmuştur. Tüm üretici bilgilerini içeren bu veri tabanı tarımsal destekte de tarımsal sigortada da kullanılmalıdır. Maalesef bugüne kadar AK Parti Hükümetleri’nin Tarım Bakanları olan Sayın Mehdi Eker, Sayın Faruk Çelik, Sayın Ahmet Fakıbaba ve şimdi de Sayın Bekir Pakdemirli bu büyük veri tabanını atıl bekletmişlerdir. Çünkü AK Partili Bakanlar, uzman kadrolar yerine sadakat esaslı boş kadroları tercih etmiş ve çiftçilerin mağduriyetlerine seyirci kalmışlardır.” diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN YANINDA DURALIM!

Aygun, “Bu durum, istatistiklere de yansımaktadır. Uydudan görülen ekili arazi ile Bakanlık kayıtları uyuşmamaktadır. TÜİK rakamları ile ÇKS kaydına dayanan Tarım Bakanlığı rakamları arasında büyük farklılık bulunmaktadır. Örneğin TÜİK rakamlarına göre Türkiye’de 23 ile 23,5 milyon hektar alanda bitkisel üretim yapılırken, ÇKS’de bu rakam 15 ile 15,5 milyon hektar arasında görülmektedir. Adana’da üreticinin sadece yüzde 40 ile 45’inin ÇKS kaydı bulunmaktadır. Özetle çiftçiyi doğal afetlere karşı kaderine terk edemeyiz. Bunu önleyecek yasa teklifimizi verdik. ÇKS yerine TÜKAS veri tabanını esas alan yasa teklifimize Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destek vermesini ya da kendilerinin de çalışma yaparak tekliflerimizi birleştirmesini bekliyoruz. Haydi, çiftçiyi doğal afetlerde yalnız bırakmayalım. Hep birlikte çiftçinin yanında duralım!” dedi.
Editör : Tuğberk Erdem
381 Okunma
KÖŞE YAZARLARI
Murat Sevgi

Murat Sevgi

Yılmaz Çivici

Yılmaz Çivici

Nijat Ayvaz

Nijat Ayvaz

Mehmet Ali Esmer

Mehmet Ali Esmer

Atıf Mutlu

Atıf Mutlu